UA-48403262-1

ZASADY PRZYZNAWANIA I WYDAWANIA AKREDYTACJI PRASOWYCH

NA 13. EDYCJĘ TATTOOFEST 2017 W KRAKOWIE

przez F.H.U. „Koalicja” Radosław Błaszczyński 31-024 Kraków ul. Szpitalna 20-22/s5, która jest organizatorem wydarzenia:

 1. Akredytacje przyznawane są dziennikarzom i innym przedstawicielom mediów zainteresowanych uzyskiwaniem i  przekazywaniem  do  mediów  informacji  z wydarzenia TATTOOFEST 2017 – 12. edycji międzynarodowego festiwalu tatuażu w Krakowie, odbywającego się w dniach 3-4 czerwca w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym EXPO Kraków, oraz z imprez mu towarzyszących.
 2. Akredytacje są bezpłatne, przyznawane w formie identyfikatora i nie podlegają zwrotowi. Akredytacje są imienne, ważne wyłącznie z dowodem tożsamości. Akredytacje nie będą przyznawane osobom poniżej 18 roku życia.
 3. Akredytacje przyznawane są na podstawie wniosków akredytacyjnych złożonych w jeden z następujących sposobów:
 • złożonych elektronicznie z wykorzystaniem formularza dostępnego na stronie www.convention.tattoofest.pl do dnia 1 czerwca 2017 r.
 • złożonych bezpośrednio w punkcie informacyjnym w dniu I miejscu organizacji wydarzenia.
 1. Akredytacje wydawane są aktywnym zawodowo przedstawicielom mediów, oficjalnym serwisom internetowym, a także freelancerom oraz agencjom medialnym. Dla uwiarygodnienia wniosku przedstawiciel mediów powinien wskazać ważną legitymację prasową, zaświadczenie o współpracy z redakcją lub przykładowe publikacje, których jest autorem. Do wydania akredytacji nie wystarcza legitymacja potwierdzająca przynależność do związku bądź stowarzyszenia dziennikarskiego.
 2. Wystawioną akredytację prasową można odebrać tylko i wyłącznie osobiście, w punkcie informacyjnym w trakcie trwania wydarzenia.
 3. W trakcie wykonywania zadań przez przedstawicieli mediów, akredytacja musi być umieszczana przez jej posiadacza w miejscu widocznym dla służb porządkowych.
 4. Przedstawiciele mediów ponoszą  pełną  odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość podanych przez siebie danych niezbędnych do uzyskania akredytacji, w tym za skutki wynikłe z niepełnego lub błędnego podania danych. Organizator zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do redaktora naczelnego redakcji podanej w formularzu zgłoszeniowym, z prośbą o potwierdzenie delegowania osoby wnioskującej o akredytację do obsługi TATTOOFEST 2017.
 5. O przyznaniu akredytacji wnioskujący zostaną poinformowani przez organizatora e-mailem wysłanym na adres podany w formularzu zgłoszeniowym, do 14 dni od daty złożenia wniosku. Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyznania akredytacji bez podawania przyczyny.
 6. Osoby, którym nie została przyznana akredytacja mogą korzystać z oficjalnym materiałów przygotowanych przez organizatora, dostepnych na stronie internetowej http://convention.tattoofest.pl.
 7. Materiały filmowe i zdjęciowe z wydarzenia TATTOOFEST 2017 mogą być wykorzystywane wyłącznie w kontekście relacji z tego wydarzenia, a w szczególności nie mogą być wykorzystywane do celów komercyjnych (chyba, że zezwoli na to organizator).
 8. Przedstawiciele mediów są zobowiązani do przestrzegania przepisów porządkowych.

Akredytacja uprawnia do:

 1. Wejścia na teren wydarzenia, z zastrzeżeniem, że część stref w miejscu jego organizacji będzie dostępna tylko ze specjalnymi zaproszeniami wydawanymi przez organizatora.
 2. otrzymania w punkcie informacyjnym nieodpłatnych materiałów informacyjnych związanych z TATTOOFEST 2017.
 3. Korzystania z wyznaczonego dla mediów miejsca z dostępem do Internetu.
EnglishPoland