JEŚLI NIE JESTEM ZAREJESTROWANYM WYSTAWCĄ LUB MÓJ TATUATOR NIE MA BOKSU NA FESTIWALU, TO MOGĘ WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE?

2017-12-15T17:24:10+01:00

Oczywiście, wszystkie kategorie, poza sobotnią i niedzielną „Best of Day”, są otwarte. Nie trzeba mieć wykupionego boksu, aby zaprezentować wykonane tatuaże.

JEŚLI NIE JESTEM ZAREJESTROWANYM WYSTAWCĄ LUB MÓJ TATUATOR NIE MA BOKSU NA FESTIWALU, TO MOGĘ WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE?2017-12-15T17:24:10+01:00

ILE CZASU MODEL MUSI POŚWIĘCIĆ NA PREZENTOWANIE TATUAŻU?

2017-12-15T17:23:19+01:00

Każda kategoria trwa mniej więcej pół godziny. W tym czasie prace są prezentowane przed jury i publicznością, przeprowadzana jest ewentualna dogrywka oraz ogłoszenie wyników. Konkursy organizowane są w blokach po dwie kategorie, więc ich łączny czas to godzina. W praktyce czas trwania danego konkursu może ulec zmianie, ponieważ jest uzależniony od ilości zgłoszonych prac. Nie ma to jednak wpływu na godzinowy harmonogramu konkursów, który nie ulega zmianie nawet w przypadku wcześniejszego zakończenia któregoś z konkursów.

ILE CZASU MODEL MUSI POŚWIĘCIĆ NA PREZENTOWANIE TATUAŻU?2017-12-15T17:23:19+01:00

CZY DO KONKURSÓW TATUAŻU JEST WYMAGANY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY?

2017-12-15T17:21:23+01:00

Zapisy będą prowadzone już na samym festiwalu w punkcie „Info”, znajdującym się zaraz obok sceny. Osoby zapisujące będą wstępnie oceniać tatuaż oraz weryfikować go pod kątem zgodności z wybraną kategorią. Dokładny harmonogram godzinowy pojawi się niebawem na naszej stronie internetowej.

CZY DO KONKURSÓW TATUAŻU JEST WYMAGANY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY?2017-12-15T17:21:23+01:00

CZY WSTĘP DLA DZIECI JEST BEZPŁATNY?

2017-12-15T17:20:16+01:00

Dzieci do 12. roku życia w towarzystwie rodzica lub prawnego opiekuna są zwolnione z opłaty. Warunkiem jest okazanie dokumentu potwierdzającego wiek dziecka. Co więcej, jesteśmy imprezą Kids friendly i dla najmłodszych uczestników mamy specjalną strefę, gdzie zajmą się nimi wykwalifikowani wychowawcy.

CZY WSTĘP DLA DZIECI JEST BEZPŁATNY?2017-12-15T17:20:16+01:00