Każda kategoria trwa mniej więcej pół godziny. W tym czasie prace są prezentowane przed jury i publicznością, przeprowadzana jest ewentualna dogrywka oraz ogłoszenie wyników. Konkursy organizowane są w blokach po dwie kategorie, więc ich łączny czas to godzina. W praktyce czas trwania danego konkursu może ulec zmianie, ponieważ jest uzależniony od ilości zgłoszonych prac. Nie ma to jednak wpływu na godzinowy harmonogramu konkursów, który nie ulega zmianie nawet w przypadku wcześniejszego zakończenia któregoś z konkursów.

2017-12-15T17:23:19+01:00