Loading...
INFO2024-06-15T00:09:02+02:00

 • Parking EXPO Kraków jest płatny. Koszt jednego dnia (jednorazowy wjazd) to 30 zł.
 • Dzieciaki. Dzieci do 14. roku życia w towarzystwie rodzica lub prawnego opiekuna są zwolnione z opłaty.
 • Czworonożni przyjaciele. Prosimy o pozostawienie pupili w domu, na terenie hali obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt.
 • Bilet upoważnia do wstępu na teren festiwalu i udział we wszystkich atrakcjach.
 • Zakupiony bilet (zarówno z przedsprzedaży i ten kupiony na miejscu) zostanie wymieniony na opaskę wstępu, umożliwiającą opuszczanie i powrót na teren imprezy.
 • Prosimy nie ściągać opasek podczas trwania imprezy – nie będą one wymieniane na nowe.

Międzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe EXPO Kraków

ul. Galicyjska 9, Kraków

www.expo.krakow.plwww.facebook.com/expo.krakow

EXPO Kraków to najbardziej nowoczesne centrum targowo-kongresowe w Małopolsce. Do naszej dyspozycji będzie 5000 m. kw. powierzchni wystawienniczej , 1000  m.kw lobby oraz 2000 m.kw. zagospodarowanej przestrzeni outdoor obok hali. EXPO ma znakomite połączenie z centrum miasta (7 km), Dworcem Głównym (7 km), lotniskiem w Balicach (20 km) i obwodnicą miasta (5 km). Jednocześnie bliskość historycznego centrum Krakowa daje możliwość pełnego wykorzystania czasu w naszym magicznym mieście.

PARKING

Parking podczas wydarzenia jest płatny i koszt jednorazowego wjazdu i wyjazdu kosztuje 30 zł (1 dzień).

Przy wjeździe należy pobrać bilet parkingowy i przed wyjazdem opłacić go w automacie (wyłącznie gotówka) lub w punkcie płatności przy wejściu głównym (karta).

Zasady korzystania z parkingu zgodnie z regulaminem EXPO Kraków. 

ZASADY PRZYZNAWANIA I WYDAWANIA AKREDYTACJI PRASOWYCH

na 17. edycję TATTOOFEST 2024 w Krakowie przez F.H.U. „Koalicja” Radosław Błaszczyński 31-111 Kraków AL. Krasińskiego 1, która jest organizatorem wydarzenia:

Akredytacje przyznawane są dziennikarzom i innym przedstawicielom mediów zainteresowanych uzyskiwaniem i przekazywaniem do mediów informacji z wydarzenia TATTOOFEST 2024 – 17. edycji międzynarodowego festiwalu tatuażu w Krakowie, odbywającego się w dniach 15-16 czerwca w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym EXPO Kraków oraz z imprez mu towarzyszących.

Akredytacje są bezpłatne, przyznawane w formie identyfikatora i nie podlegają zwrotowi.

Akredytacje są imienne, ważne wyłącznie z dowodem tożsamości.

Akredytacje nie będą przyznawane osobom poniżej 18 roku życia.

Akredytacje przyznawane są na podstawie wniosków akredytacyjnych złożonych w jeden z następujących sposobów: – złożonych elektronicznie z wykorzystaniem formularza dostępnego na stronie www.convention.tattoofest.pl do dnia 14 czerwca 2024 r. – złożonych bezpośrednio w punkcie informacyjnym w dniu i miejscu organizacji wydarzenia.

Akredytacje wydawane są aktywnym zawodowo przedstawicielom mediów, oficjalnym serwisom internetowym, a także freelancerom oraz agencjom medialnym. Dla uwiarygodnienia wniosku przedstawiciel mediów powinien wskazać ważną legitymację prasową, zaświadczenie o współpracy z redakcją lub przykładowe publikacje, których jest autorem. Do wydania akredytacji nie wystarcza legitymacja potwierdzająca przynależność do związku bądź stowarzyszenia dziennikarskiego.

Wystawioną akredytację prasową można odebrać tylko i wyłącznie osobiście, w punkcie informacyjnym w trakcie trwania wydarzenia.

W trakcie wykonywania zadań przez przedstawicieli mediów, akredytacja musi być umieszczana przez jej posiadacza w miejscu widocznym dla służb porządkowych.

Przedstawiciele mediów ponoszą pełną odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość podanych przez siebie danych niezbędnych do uzyskania akredytacji, w tym za skutki wynikłe z niepełnego lub błędnego podania danych. Organizator zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do redaktora naczelnego redakcji podanej w formularzu zgłoszeniowym, z prośbą o potwierdzenie delegowania osoby wnioskującej o akredytację do obsługi TATTOOFEST 2024.

O przyznaniu akredytacji wnioskujący zostaną poinformowani przez organizatora e-mailem wysłanym na adres podany w formularzu zgłoszeniowym, do 14 dni od daty złożenia wniosku. Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyznania akredytacji bez podawania przyczyny.

Osoby, którym nie została przyznana akredytacja mogą korzystać z oficjalnych materiałów przygotowanych przez organizatora, dostępnych na stronie internetowej https://convention.tattoofest.pl.

Materiały filmowe i zdjęciowe z wydarzenia TATTOOFEST 2024 mogą być wykorzystywane wyłącznie w kontekście relacji z tego wydarzenia, a w szczególności nie mogą być wykorzystywane do celów komercyjnych (chyba, że zezwoli na to organizator).

Przedstawiciele mediów są zobowiązani do przestrzegania przepisów porządkowych.

Akredytacja uprawnia do:

– wejścia na teren wydarzenia, z zastrzeżeniem, że część stref w miejscu jego organizacji będzie dostępna tylko ze specjalnymi zaproszeniami wydawanymi przez organizatora, – otrzymania w punkcie informacyjnym nieodpłatnych materiałów informacyjnych związanych z TATTOOFEST 2024, – korzystania z wyznaczonego dla mediów miejsca z dostępem do Internetu.

WNIOSEK AKREDYTACJI MOŻNA WYPEŁNIĆ NA MIEJSCU PODCZAS TRWANIA IMPREZY

POBIERZ MATERIAŁY PRASOWE

 

 

 

Czy podczas festiwalu mogę wykonać tatuaż?

Tak, taka jest główna idea festiwalu. Polecamy zapoznać się z listą artystek artystów, którzy biorą udział w wydarzeniu oraz wybrać stylistykę, w której tatuaż ma być wykonany. W dziale „Artyści i Artystki” znajdują się wizytówki, które po kliknięciu zaprowadzą do strony, fan page’a bądź galerii wybranego tatuatora lub tatuatorki. Następnie należy skontaktować się bezpośrednio przedstawiając swój pomysł i ewentualne materiały dodatkowe czy inspiracje oraz ustalić wszystkie szczegóły dotyczące wykonania. Niektórzy artyści i artystki nie umawiają z wyprzedzeniem, a przygotowane przez nich wzory można obejrzeć dopiero na miejscu w boksach – w takim wypadku o wszystkie detale należy pytać już bezpośrednio na festiwalu. Na miejscu jest także Flash Box gdzie zgromadzimy wolne wzory i informacje o dostępnych terminach. Nasza ekipa pomoże znaleźć odpowiedni wzór i skomunikuje Cię z tatuatorką lub  tatuatorem.

Czy tatuaże wykonywane podczas festiwalu są płatne?

Tak, koszt każdego tatuażu należy indywidualnie ustalić z wybraną artystką lub wybranym artystą.

Czy muszę kupić bilet wstępu, jeśli tatuuję się podczas imprezy?

Tak, osoby umówione na tatuowanie są zobowiązanie do kupna biletu.

Czy wstęp dla dzieci jest płatny?

Dzieci do 14. roku życia w towarzystwie rodzica lub prawnego opiekuna/opiekunki są zwolnione z opłaty. Warunkiem jest okazanie dokumentu potwierdzającego wiek dziecka. Co więcej, jesteśmy imprezą Kids friendly i dla najmłodszych uczestników mamy specjalną strefę, gdzie zajmą się nimi wykwalifikowani wychowawcy.

Czy po opuszczeniu  terenu imprezy mogę na nią wrócić?

Tak, jednak bezwzględnym warunkiem jest posiadanie festiwalowej opaski, która stanowi dowód zakupu biletu.

Czy na imprezę mogę przyjść  z psem lub innym pupilem?

Nie, prosimy o zostawienie pupili w domu.

Czy na imprezę mogę wnieść aparat, robić zdjęcia czy zagrywki na własny użytek?

Oczywiście, prosimy jednak o uzyskanie zgody tatuatora oraz jego klienta osoby tatuującej i tatuowanej przed nagraniem lub wykonaniem zdjęcia.

Czy mogę dowiedzieć się czegoś więcej na temat przebiegu konkursów tatuażu?

Pełne info o kategoriach konkursowych, przebiegu eliminacji czy jury znajduje się tutaj.

Jeśli nie widzisz odpowiedzi na swoje pytanie skontaktuj się z nami.

REGULAMIN 17  Edycji Festiwalu Tattoofest.

 1. DEFINICJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE:
 2. Międzynarodowy Festiwal Tatuażu zwany dalej TATTOOFESTEM ma charakter międzynarodowych targów i jest miejscem spotkań twórców i miłośników tatuaży. Celem Festiwalu jest promocja sztuki tatuażu w Polsce i na świecie, a także wyróżnienie najlepszych prac tatuatorskich oraz ich twórców. Festiwal odbędzie się:
  • 15 czerwca 2024 roku w godzinach od 10:30 do 20:30
  • 16 czerwca 2024 roku w godzinach od 10:30 do 20:30

w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym EXPO w Krakowie przy ulicy Galicyjskiej 9, 31-586.

 1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej: „Regulaminem”) został wydany na podstawie obowiązujących przepisów (zwanej dalej „Ustawą”), z tym zastrzeżeniem, że TATTOOFEST jako impreza targowa nie podlega przepisom ustawy o imprezach masowych, zaś niniejszy regulamin reguluje ogólne zasady udziału w imprezie, niezbędne do zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego przebiegu imprezy, która nie stanowi imprezy masowej.
 2. Regulamin jest wydany przez Organizatora 17 Edycji Festiwalu Tattoofest w Krakowie.
 3. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby, które w czasie trwania Tattoofestu będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzany jest Festiwal. Każda osoba przebywająca na tym terenie obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Tattoofest poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na nim i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzany jest Tattoofest, a także urządzeń, znajdujących się na nim, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków Uczestników Tattoofestu w związku z nabyciem Biletu na Tattoofest.
 5. Poniższe określenia używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:
  • „Bilet” oznacza indywidualną zgodę wejścia na Tattoofest, który przy pierwszym wejściu na Teren Tattoofestu może podlegać wymianie na Identyfikator (opaskę). Bilet może być również wejściówką, zaproszeniem. Zakup i posiadanie ważnego Biletu oznaczają zgodę dla zapisów niniejszego Regulaminu Wydarzenia oraz złożenie oświadczenia na temat swojego stanu zdrowia i potwierdzenie, iż jako uczestnik/gość Wydarzenia i nie jest się osobą zakażoną wirusem SARSCoV-2, i nie przebywa się na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym, a gdyby sytuacja taka nastąpiła lub w zakresie powyższego nastąpiła zmiana – zobowiązuję się do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Organizatora. W przypadku, kiedy nie trzeba okazywać biletu, wejściówki lub zaproszenia Bilet oznacza zgodę na Regulamin i ewentualny Regulamin uszczegóławiający niniejszy i stanowi oświadczenie stanu zdrowia jak powyżej wyszczególniono.
  • „Identyfikator” oznacza identyfikator wydawany przez Organizatora przy wejściu na Teren Tattoofestu za zwrotem Biletu; Identyfikator może mieć postać opaski umieszczonej na trwałe na ręce, wzór opaski ustala Organizator; z Identyfikatora może korzystać tylko jedna osoba; uszkodzenie lub zerwanie Identyfikatora powoduje utratę jego ważności; zakazane jest odstępowanie Identyfikatora;
  • „Strefy” oznacza poszczególne strefy zgodnie z mapką Tattoofestu;
  • „Służby Porządkowe” i „Służby Informacyjne” oznaczają powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony osób lub mienia, legitymujących się identyfikatorem pracowniczym, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Tattoofeście, w tym do kontroli uprawnień Uczestników do wstępu na Teren Tattoofestu. Członkowie Służb Porządkowych i Informacyjnych posiadają koszulki pracownicze.
  • „Teren Tattoofestu” oznacza wyznaczony teren podany przez Organizatora dla Tattoofestu lub inne miejsce, na które Tattoofest może zostać przeniesiony z ważnych powodów i podane do publicznej wiadomości przed Festiwalem; – „Uczestnik Tattoofestu” oznacza osobę uczestniczącą w Tattoofeście na podstawie Biletu lub Identyfikatora wydanego za zwrotem Biletu. Uczestnikiem Tattoofestu może być także osoba małoletnia do 12-tego roku życia, pod opieką osoby dorosłej, po nabyciu Biletów zarówno dla osoby małoletniej jak i dorosłej; osoba małoletnia powyżej 12-tego roku życia może uczestniczyć samodzielnie.
  • „Dystrybutor biletów”- oznacza podmiot upoważniony przez Organizatora do dystrybucji biletów na Tattoofest. Przy sprzedaży biletów za pośrednictwem dystrybutora obowiązuje jego regulamin w zakresie sprzedaży biletów. W zakresie zwrotów i odwołań obowiązuje Regulamin Międzynarodowego Centrum Targowo-Kongresowego EXPO w Krakowie
  • „Siła wyższa”- za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub że może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: pandemia, warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.
  • „Strefa Food” – miejsce na Terenie Festiwalu, w którym Uczestnicy Festiwalu będą mogli nabyć m. in. napoje (zimne i ciepłe), posiłki (zimne i ciepłe).
 1. WSTĘP I SPRZEDAŻ BILETÓW:
 1. Regulamin jest udostępniany osobie nabywającej Bilet bądź odbierającej wejściówkę uprawniającą do uczestnictwa w Tattoofeście (zwany dalej „Biletem”) przed dokonaniem przez taką osobę zakupu Biletu/odebraniem wejściówki.
 2. Dokonanie zakupu Biletu/odebrania wejściówki po zapoznaniu się z Regulaminem jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zobowiązaniem się do respektowania jego postanowień.
 3. Regulamin wiąże wszystkie osoby zamierzające uczestniczyć w Tattoofeście, niezależnie od tego czy nabyły Bilet/odebrały wejściówkę osobiście czy za pośrednictwem osób trzecich.
 4. Tattoofest organizowany jest przez F.H.U. Koalicja Radosław Błaszczyński al. Krasińskiego 1, 31-111 Kraków
 5. Niniejszy Regulamin oraz zasady prezentowane w Regulaminie dotyczą w szczególności kwestii, z którymi widzowie powinni się zapoznać przed wejściem tj. zakupem Biletu/odebraniem wejściówki.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują Regulaminy szczegółowe m.in.: regulamin Międzynarodowego Centrum Targowo-Kongresowego EXPO w Krakowie, regulaminy poszczególnych stref i konkursów

Regulamin Konkursów Tatuatorskich: https://convention.tattoofest.pl/konkursy-tatuazu/ Regulamin Międzynarodowego Centrum Targowo-Kongresowego EXPO w Krakowie: https://expokrakow.com/public/files/EXPO/Regulamin-korzystania-z-obiektow-Expo-Krakow.pdf

 • Bezpieczeństwo sanitarne:

https://targi.krakow.pl/public/files/Bezpieczenstwo/Bezpieczenstwo-sanitarne-EXPO-Krakow-lipiec-2021.pdf

 1. Bilety sprzedawane są wyłącznie w punkcie sprzedaży, o których informacja znajduje się na stroniehttps://convention.tattoofest.pl/#bilety. Bilety mogą być sprzedawane wyłącznie po cenie wydrukowanej na Bilecie.
 2. Zakazana jest odsprzedaż Biletów na aukcjach, licytacjach lub prowadzona w jakikolwiek inny sposób wskazujący na zarobkowy charakter takiej odsprzedaży. Zakazane jest wszelkie publiczne oferowanie przeniesienia własności Biletów, w tym także w charakterze nagród w konkursach, loteriach, w sprzedaży premiowej lub jakichkolwiek innych promocjach, choćby było ono nieodpłatne.
 3. Zamianie na Identyfikator podlega wyłącznie Bilet oryginalny, nabyty zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Bilet nabyty z naruszeniem postanowień Regulaminu może być unieważniony przez Organizatora. Organizator ostrzega, że kupno Biletów od osób postronnych niesie ryzyko zakupu Biletu podrobionego, co w konsekwencji powoduje odmowę wymiany Biletu na Identyfikator i wstępu na Tattoofest.
 4. Prawo do wstępu na Teren Festiwalu mają osoby posiadające ważny Bilet, zaproszenie, wejściówkę lub akredytacje wydana przez Organizatora Tattoofest.
 5. Dla Uczestników Festiwalu w wieku 0-14 lat nie ma konieczności nabywania biletu.

III. WSTĘP NA TEREN IMPREZY I DO STREF:

 1. Wstęp na Teren Festiwalu przysługuje osobie posiadającej dowód tożsamości (jeżeli będzie miała miejsce wymiana na Identyfikator) oraz Bilet, który przy wejściu na Teren Festiwalu zostanie wymieniony na Identyfikator. W przypadku, gdy Uczestnikiem Festiwalu jest małoletni w wieku od 0 do 13 lat, może on uczestniczyć w Festiwalu wyłącznie pod opieką osoby dorosłej,
 2. Bez względu na spełnienie powyższych przesłanek określonych w pkt. III.1 powyżej, Organizator zobowiązany jest zgodnie z przepisami Ustawy odmówić wstępu na Teren Festiwalu:
  • osobom, które odmawiają poddania się czynnościom, o których mowa w pkt. IV.6 Regulaminu,
  • osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
  • osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe,
  • osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego,
  • osobie zakłócającej przebieg Tattoofestu.

Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych należy do Służb Porządkowych.

 1. Organizator może odmówić wstępu na Tattoofest oraz przebywania na niej osobom, bądź usunięcia ich z Terenu Tattoofestu:
  • nie posiadającym Identyfikatora, jeżeli jest wymieniany za Bilet,
  • posiadającym plastikowe, szklane lub metalowe pojemniki lub puszki itp.,
  • nie posiadającym dokumentu tożsamości,
  • śpiącym na Terenie Tattoofestu,
  • powodujących jakiekolwiek niebezpieczeństwo dla innych osób bądź majątku na Terenie Tattoofestu,
  • osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego,
  • osobie zakłócającej przebieg Tattoofestu.
 2. Wstęp do poszczególnych Sektorów i Stref mają osoby legitymujące się odpowiednim Biletem bądź Identyfikatorem.
 3. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE FESTIWALU:
 4. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Tattoofeście oraz porządek podczas trwania Tattoofestu, w szczególności może to robić poprzez:
 • Służby Porządkowe i Służby Informacyjne wyróżniające się elementami ubioru bądź oznakowaniem;
 • powołanie Koordynatora do spraw bezpieczeństwa, kierującego Służbami porządkowymi i Informacyjnymi i organizującego ich pracę;
 • udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego.
 • Uczestnicy Tattoofestu oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Festiwalu zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych i Informacyjnych, w tym Kierownika do spraw Bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 1. Uczestnicy Festiwalu oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Tattoofestu obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Festiwalu, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Festiwalu, itp. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
 2. Zabrania się:
  • wprowadzania psów i innych zwierząt na Teren Hali EXPO;
  • spania na Terenie festiwalu Tattoofest.
 3. Teren Expo Kraków oraz przebiegu Festiwalu są objęte monitoringiem wizyjnym. Monitoring wizyjny prowadzony jest wcelu zapewnienia bezpieczeństwa osób imienia znajdujących się na objętym nim obszarze. Administratorem danych w zakresie prowadzenia monitoringu i dysponentem danych osobowych w tym zakresie jest właściciel obiektu – Targi w Krakowie Sp.z o.o. Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonego monitoringu wizyjnego, w tym klauzula informacyjna dla osób, których dane dotyczą, znajdują się w miejscach wskazanych przez właściciela obiektu, m.in. na jego stronie internetowej.
 4. Służby Porządkowe informacyjne, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:
  • sprawdzania uprawnień do przebywania na Tattoofestu,
  • legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
  • przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. III.2 III.3 lub w pkt. IV.4 Regulaminu,
  • stwierdzania uprawnień osób do przebywania na Tattoofeście, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia Tattoofestu;
  • wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem lub zakłócających w inny sposób przebieg Tattoofestu, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Tattoofestu;
  • stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740, z późn. zm.);
  • ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
 5. Służby Porządkowe lub Informacyjne są obowiązane usunąć z Terenu Tattoofestu osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
 6. Członkowie Służb Porządkowych i Informacyjnych, w zależności od potencjalnego ryzyka i potrzeb, mogą być wyposażeni m.in. w:
  • ręczne wykrywacze metalu,
  • wzory biletów, identyfikatorów i zaproszeń,
  • inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej.
 7. Stwierdzenia prawa osoby do przebywania na Tattoofeście członek Służb Porządkowych lub Informacyjnych dokonuje przez:
  1. sprawdzenie czy osoba ta posiada ważny Bilet, a po jego wymianie Identyfikator,
  2. porównanie okazanego dokumentu ze wzorem.
 8. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na Imprezie jest zabronione, członek Służb Porządkowych odmawia wpuszczenia na Tattoofest osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów, lub usuwa ją z miejsca przeprowadzania Tattoofestu.
 9. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, napojów alkoholowych, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i pożarowo niebezpiecznych oraz środków odurzających i psychotropowych, członek Służb Porządkowych lub Informacyjnych dokonuje ujęcia osoby, u której w przeglądanych bagażach lub odzieży stwierdzono te przedmioty i po ich odebraniu sporządza protokół z tej czynności, a następnie przekazuje tę osobę Policji wraz z odebranymi przedmiotami.
 10. Osobom, którym odmówiono wstępu na Tattoofest lub przebywania na niej lub osobom usuniętym z Terenu festiwalu Tattoofest zgodnie z Regulaminem lub Ustawą z uwagi na ich naruszenie nie przysługuje prawo zwrotu należności za Bilet.
 11. Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej na Terenie Tattoofestu.
 12. Organizator wyznaczy strefy podziału Tattoofestu, informacje na ten temat będą zamieszczane w środkach przekazu informacji. Najczęściej będą to: przestrzenie techniczno-socjalne, strefa stanowisk tatuatorksich , strefa VIP, strefy gastronomiczne, w których sprzedawane jest piwo festiwalowe i tylko w\ nich można spożywać zakupione tam piwo festiwalowe.
 13. Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, że:
  1. pracownicy obsługi, Służby Porządkowe i Informacyjne oraz Organizator muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru;
  2. Służby Porządkowe i Informacyjne muszą być przeszkolone w zakresie: zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego oraz udzielania pierwszej pomocy medycznej.
  3. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY:
 14. Organizator informuje, że Uczestnik Tattoofestu lub inna osoba przebywająca na Terenie Tattoofestu będzie przebywać ciągle w strefie głośnych dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Podczas Tattoofestu mogą być używane światła efektowne, stroboskopowe lub podobne. Organizator podkreśla, iż głośne dźwięki oraz mocne światło są szczególnie szkodliwe dla dzieci oraz kobiet w ciąży jak również osób chorych na epilepsję. Osoby takie bądź osoby wprowadzające wymienione wyżej osoby na Tattoofest czynią to na wyłącznie własną odpowiedzialność.
 15. Organizator informuje, że festiwal Tattoofest może być rejestrowany dowolną techniką przez Organizatora bądź osoby przez niego upoważnione. Wizerunek osób przebywających na terenie Tattoofestu może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony w trakcie transmisji bądź retransmisji z Tattoofestu w dowolnym czasie i miejscu. Utrwalanie i rozpowszechnianie przebiegu Tattoofestu w formie audiowizualnej odbywa się dla celów dokumentacji i promocji Tattoofestu, jego Organizatora oraz podmiotów upoważnionych przez Organizatora do dokonywania nagrań, w oparciu o postanowienia art.81 ust.2 pkt 2 ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne, w związku z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, to jest prawnie uzasadnionym interesem administratora.
 16. Organizator i podmioty przez niego upoważnione mogą również przeprowadzać, utrwalać, a następnie rozpowszechniać w celach dokumentalnych i promocyjnych nagrania z poszczególnymi uczestnikami Tattoofestu. Nieodpłatne utrwalenie wizerunku uczestnika Tattoofestu odbywa się w oparciu o jego zgodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A RODO.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Tattoofestu bez wcześniejszego uprzedzenia.
 18. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty, odszkodowania lub zadośćuczynienia wobec posiadacza Biletu, poza zwrotem sumy, na jaką opiewał Bilet na Festiwal, która została odwołana.
 19. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Tattoofestu z uzasadnionych powodów, np. tj. ogłoszenie żałoby narodowej, niesprzyjające warunki pogodowe uniemożliwiające odbycie się imprezy, choroba, niedyspozycja lub inna pozostająca poza odpowiedzialnością Organizatora obiektywna przyczyna uniemożliwiająca występ wykonawcy oraz przypadki, gdy zmiana spowodowana jest koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa, zdrowia lub życia ludzi lub mienia lub konieczności zapewnienia niezakłóconego oraz komfortowego dla Uczestników przebiegu. Ponadto zastrzega sobie prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty. Informacja taka może być przez Organizatora ogłoszona w środkach masowego przekazu, na stronie internetowej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za artystyczne wykonanie występu przez artystę. Posiadacz biletu powinien zapoznać się z rodzajem sztuki i tematyki prelekcji prezentowanej przez danego wykonawcę i przyjmuje do wiadomości, że Organizator nie uwzględnia reklamacji na tle niespełnienia artystycznych oczekiwań posiadacza biletu.
 20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej.
 21. Przypomina się posiadaczowi Biletu, iż Bilet nie podlega zamianie. W przypadku zmiany godziny, miejsca lub zmiany głównego punktu Tattofestu w programie Festiwalu, posiadacz Biletu może zwrócić Bilet przed rozpoczęciem Festiwalu za zwrotem całości sumy, na jaka on opiewał.
 22. W przypadku odwołania Tattoofestu bilety mogą być przekazane do zwrotu do sześciu miesięcy od planowanej daty odbycia Festiwalu. W przypadku, gdy posiadaczowi Biletu przysługuje prawo do jego zwrotu za zwrotem sumy na jaką Bilet opiewa, posiadacz Biletu powinien zwrócić się z wnioskiem o zwrot w miejscu, w którym bilet został zakupiony, bez zbędnej zwłoki po powzięciu informacji o odwołaniu. W każdym wypadku cena Biletu zostanie zwrócona, jeżeli wniosek o zwrot kwoty, na jaką opiewa Bilet zostanie złożony nie później niż w ciągu sześciu miesięcy.
 23. Ze względu na powody higieniczne użytkowania sprzętów podczas Tattoofetu przez wiele osób, organizator bądź osoby uprawnione mogą chwilowo wyłączyć zużytkowania sprzęt, urządzenia, meble i inny majątek. W takim przypadku służby informacyjne mogą usunąć Uczestników zajmujących te urządzenia bądź wykorzystujący dany sprzęt, urządzenia, meble i inny majątek.
 24. Na terenie festiwalu obowiązuje całkowity zakaz prowadzenia działalności sprzedażowej i reklamowej, w tym samplingu przez firmy i uczestników, bez zgody organizatorów.

HIGIENA OTOCZENIA I ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

 1. Serwis sprzątający działa zgodnie z planem zachowania higieny.
 2. Wyposażono wszystkie toalety w płynne mydło i jednorazowe ręczniki papierowe oraz instrukcje właściwego mycia rąk. Dokonywana jest też regularna kontrola stanu asortymentu w toaletach oraz stanu toalet. Wprowadzono karty kontrolne, z częstotliwością serwisu co godzinę.
 3. Zabrania się osobom tatuowanym podczas Tattoofestu, oczyszczania czy mycia świeżych tatuaży w publicznych umywalkach. Oraz zaleca się pozostawienie na tatuowanych miejscach zabezpieczenie tatuażu wykonanego przez tatuującego.
 4. Zapewniona jest obecność zespołu medycznego dostępnego na Terenie Wydarzenia, gdy liczba uczestników wynosi powyżej 50 osób.

REKLAMACJE:

 1. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Festiwalu na adres: tattoofest@gmail.com
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny/adres e-mail składającego reklamację oraz przedstawiać powód jej złożenia. Podanie danych osobowych przez składającego reklamacje jest dobrowolne, lecz niezbędne do rozpatrzenia reklamacji.
 3. Organizator rozpoznaje reklamacje złożone zgodnie z pkt. 1 i 2 w terminie 21 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi mailem.
 4. Warunkiem dochodzenia roszczeń jest wyczerpanie procedury reklamacyjnej, o której mowa w niniejszym rozdziale Regulaminu.

VII. PRZEPISY KARNE WYNIKAJĄCE Z USTAWY:

 1. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie Ustawy lub Regulaminu przez Organizatora lub Służby Porządkowe lub Informacyjne, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
 2. Kto wnosi lub posiada na Tattoofestu broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Wszelkie prawa do nazwy i logo Tattoofestu są zastrzeżone na rzecz Organizatora. Oficjalne programy i gadżety (jeżeli będą) dotyczące Tattoofestu będą sprzedawane wyłącznie na Terenie Festiwalu lub w autoryzowanych przez Organizatora punktach sprzedaży.
 2. Status sponsora, patrona, mecenasa, partnera, współorganizatora Festiwalu przyznaje wyłącznie Organizator.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej.
 4. Służby Porządkowe i Informacyjne mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p. poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy.
 6. Spory pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem Tattoofestu będą poddane do rozstrzygnięcia właściwemu sądowi powszechnemu.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do Regulaminu bez uprzedniego informowania.
 8. Pomimo zachowania wszelkich starań, Organizator może podać błędne informacje, w celu ich zweryfikowania należy skontaktować się bezpośrednio z biurem Organizatora.
 9. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej organizatora https://convention.tattoofest.pl/ oraz na Terenie Tattoofestu.
 10. Zasady uczestnictwa w wydarzeniu lub przebywania na terenie wydarzenia mogą być uzupełniane lub zmieniane w każdym czasie.
 11. Regulamin obowiązuje od 09.06 2023 roku i pozostaje w mocy do zakończenia Tattoofestu.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych osobowych), Organizator informuje, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Radosław Błaszczyński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Radosław Błaszczyński Firma Handlowo – Usługowa „Koalicja”, os.  Kazimierzowskie nr 8 lok. 11, 31-840 Kraków, NIP: 6771014948.
 2. Z inspektorem danych osobowych można się z nim skontaktować drogą mailową: festiwal@tattoofest.pl
 3. Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane:

– w celach dokumentalnych, promocyjnych i marketingowych obejmujących Tattoofest oraz działalność statutową Organizator i podmiotów przez niego upoważnionych do dokonywania nagrań, o których mowa w pkt V Regulaminu wydarzenia; – w celu rozpatrzenia reklamacji złożonej przez uczestnika Tattoofestu, o której mowa w pkt VII Regulaminu wydarzenia

 1. Dane osobowe przetwarzane są w oparciu o:

– art.6. ust.1 lit. A RODO – to jest zgodę osoby, której dane dotyczą, w związku z nagraniami wywiadów w poszczególnymi uczestnikami Tattoofest; – art.6. ust.1 lit. f RODO, w związku z art.81 ust.2 pkt 2 ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne, wobec wszystkich uczestników Tattoofest, którzy biorą udział w wydarzeniu dobrowolnie akceptując jego regulamin. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest realizacja nagrań dokumentujących przebieg wydarzenia i wykorzystanie ich do celów promocyjnych; – art.6. ust.1 lit. c RODO, to jest obowiązek prawny ciążący na administratorze, w związku z  rozpatrywaniem reklamacji złożonych przez uczestnika Tattoofest.

 1. Dane osobowe, które mogą być przetwarzane, to:

– w związku z realizowanymi nagraniami – wizerunek uczestnika Tattoofestu oraz ewentualnie jego imię i nazwisko, jeżeli poda je dobrowolnie podczas nagrania; – w związku z rozpatrywaniem reklamacji – imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny i/lub adres e-mail osoby składającej reklamację.

 • Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie:
  • upoważnionym pracownikom Administratora danych;
  • podmiotom, z którymi Administrator Danych będzie miał zawarte stosowne umowy, w ramach których zleci wykonywanie części zadań związanych z organizacją Tattoofestu
 1. Administrator nie przewiduje przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane:

– w zakresie nagrań przeprowadzonych w trakcie wydarzenia – przez czas niezbędny w celu prowadzenia działań promocyjnych i marketingowych, a następnie przez czas nieoznaczony jako materiał dokumentalny dotyczący wydarzenia; -w zakresie danych osobowych przekazanych w celu rozpatrzenia reklamacji – do czasu wykonania wszystkich czynności związanych z realizacją celu przetwarzania, a następnie przechowywane w celach archiwalnych nie dłużej niż przez 24 miesiące;

 1. Otrzymane dane nie będą przetwarzane przy użyciu narzędzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 2. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do:
  1. Dostępu do swoich danych osobowych, zgodnie z art. 15 rozporządzenia;
  2. Żądania ich sprostowania, zgodnie z art. 16 rozporządzenia;
  3. Żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zgodnie z art. 17 i 18 rozporządzenia;
  4. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, zgodnie z art. 21 rozporządzenia;
  5. Żądania przeniesienia danych do innego administratora, zgodnie z art. 20 rozporządzenia.
 3. Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, zgoda ta może być w każdej chwili wycofana, bez wpływu na zgodność z prawem wcześniej wykonywanych czynności przetwarzania.
 4. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przekazujący dane osobowe ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W 2006 roku do udziału zaprosiliśmy niespełna 30 artystek i artystów, aktualnie mamy zaszczyt gościć ich ponad 500!

U kogo się wytatuujesz?

ZNAJDŹ SWÓJ STYL

ZOBACZ TEŻ

ZAPRASZAMY
ZAPRASZAMY
ZAPRASZAMY